MoRe i media

MoRe i media

MoRe med i film av High Coast Invest

2018-04-11

High Coast Invest har lanserat en film om Högakustenområdet. MoRe Research har äran att delta med fina bilder av vår medarbetare Leticia Acevedo Förrich i labmiljö. Se filmen.

Stavbestrykning en bra metod för test av olika pålägg

2018-04-03

Traditionellt har stavbestrykning använts för att testa ytlim och bestrykningssmet för pålägg på grafiska papper. Men metoden har, enligt MoRe Research, också visat sig vara värdefull för att testa bestrykning av nya kemiska lösningar. Den har därför fått en renässans och används nu i flera nya applikationsförsök, bland annat med nanocellulosa, skriver MoRe Research på sin hemsida.

Cellulose replaces plastic in future packaging material

2018-03-12

Mid Sweden University in Sundsvall and MoRe Research in Örnsköldsvik Sweden are cooperating with the Norwegian research institute RISE PFI on the PlastiCel project. The aim is to develop composite materials from nanocellulose and cellulose, which can be used as a barrier for heat, air and moisture.

För hård flisbasning kan sänka rivstyrkan

2018-02-27

Basning av flis är nödvändig vid kontinuerlig kokning och används även ofta vid batchkokning. MoRe upptäckte i ett kundprojekt för några år sedan ett samband mellan lägre rivstyrka och för hård basning.

Maria Edblad marknadskoordinator hos MoRe

2018-02-14

Maria Edblad har utnämnts till marknadskoordinator hos MoRe. Uppdraget har två delar, dels att arbeta med media och kommunikation för MoRe Research, men också att ha god kontroll på all kundverksamhet så att företagets kundrelationer utvecklas på bästa sätt.

MoRe och Eurocon i samarbete om kartering, studier och design av system för uppsamling och destruktion av svaggaser.

2018-02-02

Eurocon och MoRe Research har inlett ett samarbete där MoRe utför provtagning, flödesmätning och analys av svavelinnehållet i massafabrikernas svaggaser medan Eurocon konstruerar system för uppsamling och destruering av dessa. För bruken betyder det en komplett och enklare projektprocess.

MoRe bygger ut forskningsverksamheten

2018-01-19

MoRe Research bildades 2001 med en verksamhet som huvudsakligen varit uppdragsbaserad baserad främst för kunder inom skogsindustrin. Men numera har MoRe också på ett växande forskningsben.

MoRe anställer Senior processkonsult

2018-01-16

Från den första januari har Hans Grundberg anställts som senior processkonsult på avdelningen för Processteknik hos MoRe Research.

Byte av maskinförare på experimentpappersmaskinen

2018-01-09

Jan-Ove Häggström, som sedan slutet av 1970-talet varit ansvarig för MoRes experimentpappersmaskin, XPM, har med ålderns rätt gått i pension och i hans ställe har Saad Al-Beethani skolats in.

Cellulosa ersätter plast i framtidens förpackningsmaterial

2018-01-03

RISE PFI, Mittuniversitetet och MoRe Research är huvudaktörerna i det nyligen uppstartade Interreg-projektet PlastiCel.