MoRe i media

MoRe ackrediterat för miljörelaterade vattenanalyser

2017-05-24

En rad miljöanalyser av olika vattenprover kräver att de utförs av ett ackrediterat laboratorium. MoRe har gjort en strategisk satsning på detta område och är nu ackrediterat av Swedac enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2005, vilken också är svensk standard. I satsningen ingår anställning av tre nya medarbetare som är analysspecialister inom miljöanalyser av vatten och avlopp.

Läs mer på:

Papper och Massa