MoRe i media

Byte av maskinförare på experimentpappersmaskinen

2018-01-09

Jan-Ove Häggström, som sedan slutet av 1970-talet varit ansvarig för MoRes experimentpappersmaskin, XPM, har med ålderns rätt gått i pension och i hans ställe har Saad Al-Beethani skolats in. Saad är sedan 2013 anställd hos MoRe som laboratorieingenjör på avdelningen för Processteknik och är nu maskinförare på XPM.

Läs mer på:

Papper och Massa