MoRe i media

Cellulosa ersätter plast i framtidens förpackningsmaterial

2018-01-03

RISE PFI, Mittuniversitetet och MoRe Research är huvudaktörerna i det nyligen uppstartade Interreg-projektet PlastiCel. Projektet syftar till att utveckla nanocellulosa- och cellulosakompositer med barriär och isolerande egenskaper. Som en konsekvens av projektet kan exempelvis fisklådor, som idag huvudsakligen tillverkas av plast, i framtiden komma att bestå av temperaturisolerande kompositmaterial av cellulosa/nanocellulosa med goda barriäregenskaper mot fukt och luft. 

Läs mer på:

Svensk Press:

Biopack

Food Supply

Jordbruksaktuellt

Nordisk bioplastförening

Packnews

Papper och Massa

Packnet

Recycling

Skog Supply

Skogsaktuellt

SkogsSverige

Svensk Papperstidning

Norsk press:

Emballasjeforsk

Packnews

Dansk press:

Emballagefokus

Utländsk press:

Paper Advance