MoRe i media

Iggesund nöjda med MoRes insats i simuleringsprojekt

2017-12-11

Under rubriken ”Simulering, ett kraftfullt verktyg för bedömning av framtida miljöpåverkan” presenterade Staffan Berg, Iggesund Paperboard, på årets SPCI Höstmöte i Varberg ett stort simuleringsprojekt som genomförts tillsammans med MoRe Research och FrontWay. Syftet med projektet var att inför en kommande produktionsökning utveckla en simuleringsmodell med vars hjälp förutsägelser kan göras om hur olika processförändringar påverkar utsläppssituationen.

Läs mer på:

Papper och Massa