MoRe i media

Internationell workshop om nanocellulosa i Örnsköldsvik

2017-04-03

MoRe Research och Processum arrangerar tillsammans med Domsjö Fabriker, Holmen och Swerea IVF den 16 mars ”The First Workshop on Nanocellulose in Regenerated Fibres and Filaments” i Örnsköldsvik. Deltagarna kommer från såväl industri som universitet och institut. Förutom svenska deltagare kommer även deltagare från Colombia, Israel och Österrike. Avsikten är att dagen ska leda till ett ökat nätverkande och uppstart av nya projektidéer i olika projektkonstellationer.

Läs mer på:

Papper och Massa