MoRe i media

Raghu Deshpande forskare på sulfit- och sulfatkok

2017-12-20

Sedan i våras har Raghu Deshpande en postdoc-tjänst hos MoRe knuten till KTH. Det tvååriga projektet syftar till att skaffa ny kunskap om hur cellulosa, hemicellulosa och lignin är bundna efter massakoket jämfört med hur de är bundna i veden. Parter i projektet är MoRe, KTH, Kempestiftelserna, Domsjö Fabriker, Metsä Board Husum och Processum.

Läs mer på:

Papper och Massa