MoRe i media

Raghu Deshpande har disputerat vid Karlstad universitet

2017-04-19

Den 15 december försvarade Raghu Deshpande framgångsrikt sin doktorsavhandling "The initial phase of sodium sulfite pulping of softwood- A comparison of different pulping options" vid Karlstad universitet. Arbetet har varit ett samarbete mellan MoRe Research, Domsjö Fabriker och Karlstad universitets forskarskola VIPP och behandlar natriumbisulfitkokets första steg för framställning av dissolvingmassor.

Läs mer på:

Process Nordic