MoRe i media

MoRe och Eurocon i samarbete om kartering, studier och design av system för uppsamling och destruktion av svaggaser.

2018-02-02

Eurocon och MoRe Research har inlett ett samarbete där MoRe utför provtagning, flödesmätning och analys av svavelinnehållet i massafabrikernas svaggaser medan Eurocon konstruerar system för uppsamling och destruering av dessa. För bruken betyder det en komplett och enklare projektprocess.

Behovet av att kostnadseffektivt kunna samla upp och destruera s.k. svaggaser har ökat då EU skärpt kraven på industrin att använda bästa tillgängliga teknik, BAT, för att minska svavelutsläpp till luft. Enligt EU-direktiv 2010/75/EU måste kraven i BAT-slutsatserna vara uppfyllda senast den 30 september 2018 och alla bruk måste redovisa hur kraven följs eller hur de planerar att följa dem.

Papper och massa

Paper first

Pulp and Paper Canada

Process Nordic