MoRe i media

Stavbestrykning en bra metod för test av olika pålägg

2018-04-03

Traditionellt har stavbestrykning använts för att testa ytlim och bestrykningssmet för pålägg på grafiska papper. Men metoden har, enligt MoRe Research, också visat sig vara värdefull för att testa bestrykning av nya kemiska lösningar. Den har därför fått en renässans och används nu i flera nya applikationsförsök, bland annat med nanocellulosa, skriver MoRe Research på sin hemsida.

Papper och massa