Nyheter

MoRe Research på PTS Paper Symposium

2008-09-02

François Lambert, projektledare hos MoRe Research, har inbjudits att hålla ett föredrag med titeln "Pulp Suitability Test - breaking the wall between pulp producers and paper manufacturers" på PTS papperssymposium i München den 17 september 2008. Presentationen kommer att visa på nya metoder att förbättra samarbetet mellan massa- och pappersbruk.

Papperskvaliteten och körbarheten i pappersbruken beror på parametrar som massakvalitet och papperskemi liksom på det sätt som pappersmaskinerna körs. Men, massa- och papperstillverkarna talar ibland olika språk och fokuserar på olika saker vilket minskar förutsättningarna för att optimera produktivitet och produktkvalitet.

När man utvärderar lämpligheten av olika massor i pappersproduktionen kan man inte bara lita på konventionella provningsmetoder för massa. Den faktiska pappersprodukten måste produceras! MoRe Research har utvecklat en metodik för detta ändamål och den kallas pulp suitability test (PST). Metoden presenteras i föredraget av Francois Lambert.

Vi ser fram emot att träffas i München!