Nyheter

MoRe Research startar upp avdelning för Processteknik

2008-10-03

Allt fler av MoRe Research uppdrag kommer från områden utanför traditionell pappers- och massatillverkning. Därför har nu ett strategiskt beslut tagits att starta en avdelning för processteknik där den viktiga basverksamheten ska kompletteras med ansvar för nya spännande processområden.

- Utvecklingen har gått fort de senaste åren, inte minst inom bioraffinaderiområdet, säger Christin Norberg, avdelningschef för Processteknik. Vi har traditionellt haft en omfattande verksamhet inom kokning, blekning och kemikalieåtervinning. Den senaste tiden har vi märkt en ökad efterfrågan på uppdrag inom bioraffinaderiområdet, där tyngdpunkten ligger på biströmmarna till den traditionella produkten.

Förutom massarelaterade frågeställningar inom kokning och blekning kommer avdelningen för Processteknik att arbeta med andra fabriksnära processfrågor mot massa- och pappersindustri, annan kemisk industri samt med bioraffinaderifrågor. Avdelningens utrustning är väl lämpad för att utföra undersökningar inom processteknikområdet. Exempel på det är avancerade reaktorer för kemiska reaktioner, förutom traditionell massakokning, samt en anläggning för membranfiltrering.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Christin Norberg, avdelningschef Processteknik MoRe Research
Tel: 0660-750 23, mobil: 070-350 20 89 
E-mail: christin.norberg@more.se