Nyheter

Nytt laboratorium för gaskromatografi

2008-05-22

MoRe Research bygger ut sina laboratorielokaler och investerar 600 000 kronor i en ny gaskromatograf. Investeringen möter den ökade efterfrågan på denna typ av analyser.

MoRe Research har sin huvudsakliga inriktning mot kunder inom skogsindustri, kemisk industri och bioraffinaderier. För dessa kundgrupper är gaskromatografi ett kraftfullt analyshjälpmedel.

- Vi kommer att kunna erbjuda ännu högre servicegrad beträffande både effektivitet och svarstider, säger Per Lindgren, vice vd och chef för Kemisk analys på MoRe Research. 

- Bioraffinaderisatsningen i och omkring Domsjö Fabriker gör att vår kapacitet slår i taket och därför bygger vi ut. Vår investering är ytterligare ett tecken på den expansion och positiva anda som råder här på Domsjöområdet i Örnsköldsvik.