Nyheter

25-årsjubilarer i MoRe och MoDo!

2010-11-11

Erfarenhet och nytänkande... två nyckelord för effektivt utvecklingsarbete i MoRe Research. Den 15 oktober uppmärksammades de medarbetare som uppnått den aktningsvärda anställningstiden 25 år i MoRe och MoDo.

Festligheterna hölls traditionsenligt på Bruksgården med den för kvällen mycket passande panoramautsikten över det av produktion och utveckling pulserande fabriksområdet. 

- Man imponeras över att bolagets jubilarer tillsammans bidragit till fina utvecklingsinsatser i över 150 år, säger VD Stefan Svensson och ser lite slokörad ut när han konstaterar att det är en bra bit kvar innan han själv blir föremål för samma trevliga uppvaktning.