Nyheter

Jämförande provning för kvalitetssäkring

2010-10-05

MoRe Research leder och administrerar jämförande provning för olika egenskaper som vi själva mäter på laboratoriet. Ett flertal kunder använder sig av möjligheten att regelbundet kontrollera sin egen analysverksamhet på detta vis.

Jämförande provning är ett viktigt verktyg i det löpande kvalitetsarbetet på laboratoriet. Det möjliggör jämförelser av olika analystekniker och laboratorier vad gäller noggrannhet och precision. Det skapar också underlag till beräkningar av mätosäkerhet och används för att lösa problem i det dagliga analysarbetet. 

- Provningsjämförelser kan vara olika omfattande med avseende på antal egenskaper och deltagande laboratorier, säger Per Lindgren, chef Analysteknik. Ibland kan det vara tillräckligt att jämföra sig mot ett annat laboratorium för att reda ut svårigheter, andra gånger finns det behov av att delta tillsammans med många laboratorier. Vi kan med vår expertis och erfarenhet inom analysområdet också stödja det efterföljande kvalitetsarbetet utifrån provningsjämförelsens resultat. Hör av Dig till oss om Du behöver hjälp med provningsjämförelser och Ditt dagliga analysarbete!