Nyheter

Kompetensutvecklingspris till Anna Svedberg

2010-06-07

Anna Svedberg är doktorand vid KTH och anställd vid Processum Biorefinery Initiative, där MoRe är en av medlemmarna. Hennes forskning handlar om sambandet mellan retention och formation vid tillverkning av papper. Med dagens kunskaper och system råder ett negativt samband mellan önskad hög retention av fyllmedel i papperet och önskad god formation. Anna Svedberg har visat att detta samband kan brytas, vilket är ett banbrytande framsteg

MoRes RF-maskin är byggd för att kunna studera de förlopp som sker på virapartiets första del. Som en del av sitt arbete har Anna vidareutvecklat RF-maskinen. Retention och flockningsmekanismer är avgörande för ett pappers formation. Med RF-maskinen har vi därför en intressant pilot vid till exempel studier av olika retentionsmedel och andra mäldtillsatser. 

Med kunskapen från Annas doktorandarbete kommer förpackningspapper/kartong samt tryckpapper med högre fyllmedelshalter med ökad styrka att kunna tillverkas. Den praktiska tillämpningen av dessa resultat kommer snart att publiceras. 

För mer information, kontakta Torbjörn Sjölund, MoRe Research, tel 0660-75821
                                           Anna Svedberg, Processum, tel 0660-75534

Länk till Processum, http://www.processum.se/