Nyheter

Lakningstester av förorenande jordar

2010-12-17

MoRe Research deltar i ett tillämpat forskningsprojekt kring nya sätt att sanera markföroreningar på industriområden med aktiv verksamhet. Syftet är att skapa saneringsmetoder som är kostnadseffektiva och som minimerar störningar i den pågående verksamheten. 

Som en del i detta har MoRe Research byggt lakningskolonner och genomfört lakningsförsök under olika betingelser för att studera rörligheten av organiska och oorganiska föreningar i jorden. Lakningsvätskan har sedan analyserats med avseende på kemisk-fysiska egenskaper och halt av olika föroreningar.

För mer info, kontakta Robert Selling, tel. 0660-750 76 eller 
robert.selling@more.se