Nyheter

Mikroanalys av prickar

2010-12-17

Prickar och andra typer av mikroprover kan på grund av sin litenhet och små materialmängder vara svåra att analysera kemiskt. Vi har löst detta problem genom att mikroextrahera mycket små prover för vidare analys med exempelvis gaskromatografi-masspektrometri. 

Extraktionen använder endast omkring 100 µL lösningsmedel och kan tillämpas för analys av många olika typer av organiska föreningar. Analystekniken är ett komplement till den mikroanalys av prickar med FTIR som redan tillämpas på MoRe. Genom att jämföra prickens kemiska sammansättning mot referensprovets sammansättning kan slutsatser dras beträffande problemets ursprung liksom möjliga lösningar.

För mer information, kontakta gärna Claes-Göran Gidlund, 0660-750 77, e-post claesgoran.gidlund@more.se.