Nyheter

MoRe i Svensk Papperstidning

2010-02-22

Veden är värdefull ur flera aspekter och utvecklingen mot att både optimera huvudprocessen och bättre utnyttja skogsindustrins restströmmar accelererar. På MoRe Research finns kunskapen och insikten att det i dagens läge gäller att få ut så mycket som möjligt av råvaran. Uppdrag för förbättringar i produktionslinjen samt separationsprocesser för restströmmar präglar därför MoRes verksamhet dessa dagar. Man är inom företaget erkänt duktiga på metodutveckling och mycket i verksamheten kretsar nu kring projekt som kräver detta. Det är i den här riktningen
branschen nu går. Det märks tydligt vid ett besök på forskningsföretaget i Örnsköldvik. Snabbt ges intrycket att företaget, med en unik kompetens och historia, har ett stort inflytande över branschens utveckling. Samtidigt styr marknadens krav verksamheten kring vd Stefan Svensson och hans 41 medarbetare.

Läs mer i följande pdf