Nyheter

MoRe och ÅF i samarbete i vissa projekt - Högre kompetens och bättre lösningar

2010-12-17

MoRe Research och ÅF Industry AB har samarbetat till nytta för de båda företagens kunder. I flera projekt inom massa, papper och bioenergi har under hösten de båda företagens kompetenser på ett lyckat sätt kombinerats. Fler gemensamma projekt är på väg.

- ÅF är en av de största processkonsulterna, berättar Kristina Idner chefskonsult Massa & Papper hos ÅF Industry AB. Vår verksamhet spänner över många områden och ÅF har i koncernen ca 4 000 medarbetare med tyngdpunkt Europa men med kunder över hela världen. Inom några av våra områden bedriver både vi och MoRe verksamhet och ur den har vårt gemensamma lösa samarbete växt fram.

- Många av våra konsulter har egen process- och produktionsbakgrund och vi har därför bra kunskap om hur olika förändringar och nya lösningar tekniskt genomförs i bruken. Det vi däremot saknar är labresurser och möjligheterna till tester i labskala och pilotskala som underlag för fabrikskörningar, projektering och implementering. Verifiering av lösningar och idéer med tester blir då produktivt och till stor kundnytta.

- För vår del känns aktiviteterna med ÅF helt rätt, bekräftar François Lambertchef Processteknik vid MoRe. Med vårt synsätt "Hela vägen" har vi en förståelse och kunskap om hur hela processen påverkas av förändringar av ett eller flera delsteg. Vår bakgrund är inte minst den kemiska utvecklingen av processer och produkter av massa och papper, och på senare tid inom bioraffinaderi. Därför passar våra kunskaper som hand i handske med ÅF Industry.

- Genom att våra företag har såväl överlappande som kompletterande kunskapsområden, betyder det lösa samarbetet att vi tillsammans kan erbjuda ännu bättre helhetslösningar till våra kunder. Vi fungerar som bollplank åt varandra och kommer därför snabbare fram till nya lösningar och större kundnytta än vad vi kan göra var och en på sitt håll, slutar François.

För mer information, kontakta gärna: 
Francois Lambert, MoRe Research, tel. 0660 750 41, e-post: francois.lambert@more.se
Kristina
 Idner, ÅF Industry AB, tel. 070 549 03 30, e-post kristina.idner@afconsult.com.