Nyheter

MoRe Research med i Kompetensmatrisen

2010-05-21

- Kompetensmatrisen har på ett effektivt sätt inventerat och strukturerat nätverkets totala resurser. Genom den blir det lättare att hitta potentiella samarbetspartners. Det är en styrka att samla information om kompetenser på ett och samma ställe som lockar både interna och externa aktörer och kan leda till nya affärer. Vi har sedan tidigare erfarenheter av förpackningsprojekt och ser oss som en intressant utvecklings- och analyspartner till företag inom förpackningsbranschen, säger Per Lindgren vice VD på MoRe Research.

- Genom att synliggöra kompetenser främjas skapandet av nya projekt och samarbeten, vilket är väsentligt för innovation och framtida förpackningsutveckling i Sverige. Därför har vi tagit fram Kompetensmatrisen, en webbapplikation där förpackningsrelaterade kompetenser struktureras och synliggörs, säger Magnus Viström, utvecklingsledare på Packaging Mid Sweden.

Kompetensmatrisen är ett verktyg för aktörer som söker en viss kompetens eller är intresserade av att hitta samarbetspartners. Applikationen ligger som en integrerad del i Packaging Mid Swedens nya hemsida; http://www.packagingmidsweden.com/.