Nyheter

MoRe tar hand om ”sällananalyser”

2010-10-05

Processtyrande analyser behöver av förklarliga skäl utföras direkt on-line i processen eller på ett driftslab i fabriken. I de flesta processer finns dock ett antal analyser som av olika skäl utförs mindre frekvent för olika typer av uppföljning eller problemlösning. Dessa "sällananalyser" har dock samma krav på sig med avseende på kvalitet, kostnadseffektivitet, expertis och tekniska resurser som driftsanalyserna. Detta kan vara svårt att åstadkomma i dagens slimmade organisationer. MoRe har analyser som kärnverksamhet och kan fungera som ett centrallaboratorium för dessa analyser.

- Vi märker ett ökat behov av regelbunden provning från våra kunder, säger Per Lindgren chef för Analysteknik. Det rör sig om provning som tidigare utförts av kunden själv på vecko- eller månadsbasis. Syftet kan till exempel vara att verifiera produktspecifikationer, ta fram kompletterande värden till produktblad, följa miljöparametrar och kontrollera förbrukningstal. Olika typer av massa- och pappersprovning är exempel på sådant som vi gör regelbundet för olika kunders räkning.

- Företagens laboratorier har idag också kostnadskrav på sig och därför är effektiviteten viktig. Liksom i all annan produktion gäller det att strömlinjeforma verksamheten och då är ett sätt att outsourca analyser som görs sällan och stör effektiviteten. Detta betyder också att labbet inte behöver underhålla utrustningar och labbresurser som endast används ibland.

- Logistiken med att skicka prover längre sträckor är idag effektiv. Provsvar skickas med e-post och därför är svarstiden lika kort som för den interna provningen. För kunden betyder det att en fast kostnad görs till en rörlig och att resurserna kan koncentreras till analyser för löpande processtyrning, slutar Per Lindgren.