Nyheter

Nära kontakter ger effektiva samarbeten

2010-06-07

Vid ett utbildningsmöte i april tillsammans med M-real Husums avdelning för process- och produktkvalitet informerade MoRe om de möjligheter och begränsningar som olika analysmetoder har. Mötet är en följd av ett ömsesidigt intresse att skapa ett ännu effektivare nätverk för produktutveckling och problemlösning.

- Vi informerade om olika analysmetoder och instrument som vi har och om metodernas styrkor och svagheter för olika syften, berättar Per Lindgren. Presentationerna gjordes med hjälp av praktiska exempel och verkliga prover. Frågorna ledde till många intressanta och kreativa diskussioner under mötet. 

- För Husums del är det väldigt viktigt med rätt problemlösningsstöd, oftast med kort varsel, säger Marie-Louise Wallberg, processkoordinator M-real Husum. Ett nära samarbete med en tydlig kommunikation ger möjlighet att använda kompetensen hos MoRe på bästa sätt. Vår målsättning är att ständigt förbättra samarbetet och kunskapsutbytet i återkommande möten.

- Ofta leder resultat från en undersökning vidare till nya spår att följa upp och analysera, och därigenom utvecklas kundens processer och produkter ännu mer. Vi har fått önskemål om denna typ av utbildningsmöte från flera kunder och ser det som en viktig del i vårt kundsamarbete, slutar Per Lindgren.