Nyheter

Packaging Mid Sweden hos doftande MoRe

2010-06-07

Tillsammans med Voxvil stod MoRe som värdar för nätverksträffen i Örnsköldsvik. Fokus för denna träff låg på presentationer av MoRe och Voxvil, rundvandring på MoRe samt workshop för idéer till gemensamma projekt.

- Vi anordnar nätverksträffar minst fyra gånger per år, berättar Magnus Viström, utvecklingsledare vid Packaging Mid Sweden. Syftet är att skapa kontaktytor, utveckla nätverket och byta idéer under trevliga former. Träffarna innehåller olika föredrag och teman liksom workshops. Ibland är vi hos medlemsföretag och ibland hos oss på Packaging Mid Sweden.

- Workshopen där deltagarna diskuterade olika uppslag blev mycket lyckad. Demonstrationer av analysinstrument och piloter, speciellt när kanel- och oreganodoftande papper tillverkades på experimentpappersmaskinen, triggade många nya idéer. Vi går nu vidare och undersöker hur flera av gruppernas idéer kan omsättas i projekt, slutar Magnus Viström.   

- Som medlemmar i nätverket är det viktigt att både bidra till dess kompetens och att det genererar affärer, säger Stefan Svensson. Vi har redan tidigare varit involverade i förpackningsrelaterade projekt och är därför en resurs i både utvecklings- och problemlösningsprojekt.

Mer information om Packaging Mid Sweden http://www.packagingmidsweden.com/