Nyheter

Staffan, specialist på återvinningen

2010-10-05

- Allt som inte går ut med massan eller hamnar i avloppet kommer till återvinningen, säger Staffan Magnusson, MoRes återvinningspecialist. Ju mer massabruken sluts, desto komplexare blir kemin i återvinningen och desto viktigare att kunna behärska den.

Staffan Magnusson har arbetat hos MoDo och MoRe sedan 1993 och den allra största tiden har ägnats åt olika återvinningsfrågor.   

- Jag läste kemi på KTH och när jag sommarjobbade på Vallvik bestämde jag mig för att välja inriktningen med cellulosa och pappersteknik, berättar Staffan. Eftersom jag ville till ett stort bruk gjorde jag mitt exjobb i Husum med att optimera talloljetillverkningen.

- När jag började på MoDo FoU var blekerislutning hett och jag hamnade i ett projekt för att studera hur återvinningen skulle påverkas av att sluta björkblekeriet. Då som nu uppstod det utfällningsproblem på tvättfilter och i indunstningsapparater så det var verkligen oorganisk kemi på djupet. En del av resultaten av vårt omfattande arbete presenterade jag på en återvinningskonferens i Florida 1998.

- Sedan dess har jag varit involverad i flera intressanta återvinningsprojekt. Inför miljökoncessionsförhandlingar har jag utrett NOx-problem runt sodapannan. Konsekvenserna av att ta in bioslam i återvinningen har jag studerat och följt upp utfallet av. 

- I samband med stora investeringsprojekt och fiberlinjeundersökningar är det viktigt att räkna på kemikaliebalanserna så att inga oväntade problem dyker upp när väl de nya utrustningarna är på plats. Det är intressanta projekt att arbeta med eftersom återvinningsprocessen påverkas av alla förändringar i massaprocessen och man måste därför ha en helhetssyn i projekten.

- När det gäller återvinningen så är det svårt att efterlikna processen i laboratorieskala. Man måste vara på plats i fabriken och eftersom jag gillar riktiga fabriksförsök så passar det mig bra. Huvudprocessen är gammal och kompliceras av att allt möjligt tas in där. Med allt högre slutning ökar risken för bland annat utfällningsproblem och lägre effektivitet till följd av att värmeöverföring och filtreringsegenskaper försämras.

Vad gör du just nu?

Jag arbetar med utvecklingen av förbehandlingssteget vid etanolframställning av biomassa. Materialet impregneras och genomgår en sur hydrolys före själva huvudprocessen.

När du inte arbetar, vad ägnar du dig åt då?

- Jag motionsidrottar aktivt. På sommaren är det mycket orientering där jag tävlar för OK Nolaskogsarna. På vintern blir det en hel del längdåkning på skidor liksom innebandy. Nästa år tänker jag springa 5-dagars i mina gamla hemtrakter runt Söderhamn, slutar Staffan.