Nyheter

Varför spricker bigar ibland?

2010-06-07

Ett problem som hänger samman med förpackningar, men även med trycksaker producerade på papper i höga ytvikter, är att bigen eller falsen ibland spricker. En i övrigt påkostad och snygg förpackning eller trycksak tappar direkt i kvalitet och ger ett sämre intryck. 

- Bigningens uppgift är att ge förutsättningar för en perfekt vikning eller falsning, säger Birgitta Lundgren. Vid själva bigningen ska en delaminering mellan kartongens fiberskikt ske med bibehållen hållfasthet. Blir inte bigningen riktigt gjord spricker den när den viks eller kan ge körbarhetsproblem i förpackningsmaskinerna.

- Genom att studera bigar i mikroskop kan vi till exempel se om delaminering skett på rätt sätt. Genom att mäta bigdjupet går det också att se om bigverktygen varit fel inställda eller om djupet är för litet.

- Med våra ljus- och svepelektronmikroskop kan vi dokumentera hur bigarna ser ut, berättar Marie Tjärnström. De används både vid problemlösning och i samband med konkurrentjämförelser. Genom att analysera bra och dåliga bigar i våra mikroskop, och kombinera det med FTIR-analyser av till exempel bestrykningssmeten, hittar vi förklaringar till skillnader och problem. 

Kontaktpersoner: Birgitta Lundgren, tel 0660-75054
                          Marie Tjärnström, tel 0660-75083