Nyheter

29 ambassadörer besökte Domsjö Utvecklingsområde

2011-03-31

Den 28 mars besöktes företagen i Domsjö Utvecklingsområde av 29 ambassadörer från olika hörn av världen. Besöket ingick i en tredagars studieresa i Västernorrland och intresset var stort för att få veta mer om hur företagen i området samarbetar för att utvinna så mycket som möjligt ut skogsråvaran.

- Vi passade på att visa en del av det vi gör och de möjligheter vi har inom exempelvis bioraffinaderiområdet, säger Stefan Svensson, MoRe Research. Vårt flexibla kokeri, vår viskoslösningspilot och vår anläggning för ultra- och nanofiltrering i pilotskala är mycket användbara verktyg för utvecklingsarbete inom bioraffinaderi och vi märker ett allt större intresse från kunder för dessa frågor. Besökarna var också mycket intresserade av detta.