Nyheter

Alf specialist på membran/ultrafiltrering

2011-09-29

Alf Gustafsson är MoRes specialist på membranfiltrering och då främst ultrafiltering (UF), en teknik som kommer till allt större användning inom såväl bioraffinaderi som traditionella pappers- och massaprocesser. Med UF-tekniken kan svåra utsläppsströmmar koncentreras upp till en mindre volym för vidare behandling. Även intressanta molekylstorleksfördelningar kan separeras ut från olika procesströmmar för vidare processbehandling där högvärdiga produkter senare kan framställas.

- Jag gick ut KTH som civilingenjör inom papper och cellulosa 1981 och kom till MoDo FoU tre år senare, berättar Alf. I början arbetade jag mycket med blekning men även kokning. Jag gillar hantering av datamängder vilket så småningom ledde till att jag kom in på multivariatdataanalys av processdata. Jag har även jobbat med processimulering för att kunna förutsäga olika skeenden. Exempelvis jobbade vi fram olika modeller för industriella pappersmaskiner.

- Under senare år har mitt arbete mer och mer handlat om kokning och membranfiltrering. Tillsammans med Domsjö har vi byggt upp en pilotanläggning för keramiska membran som tål höga temperaturer. I denna pilot använder vi fullstora membran varför erhållna data lätt kan överföras i fullstor skala. 

-  Genom att olika kunder har olika behov används den på olika sätt och med olika filter beroende på vad kunden vill veta. Vi har även en pilotanläggning för plastmembran men dessa membran har en begränsning i maxtemp på ca 60 - 80 °C vilket gör dem mindre lämpliga för heta procesströmmar. Till ett enklare test behöver vi ca 100-200 liter vätska men vi kan även köra kontinuerligt i pilotanläggningrna för att framställa testkvantiteter åt kunderna. Som längst har vi kört 36 tim i sträck.

- Med membrantekniken kan man dela upp en vätskeström i olika delar/fraktioner och där kan en fraktion vara skräp för en kund men värdefull för en annan. Membrantekniken är en intressant och energibesparande teknik med många applikationer. Ambitionen idag att sluta så mycket som möjligt av processerna gör att det blir allt viktigare att plocka ut störande substanser och ta hand om dessa separat Här ger UF-tekniken intressanta möjligheter.

Vad gör du när du inte ultrafiltrerar?
- Jag har börjat motionera lite under de senaste åren vilket ledde till att jag klarade av att ta Klassikern ifjol, berättar Alf. Det är jag faktiskt väldigt stolt över eftersom jag inte har någon idrottslig ungdomskarriär bakom mig. Den fysiskt värsta delen var Lidingöloppet av alla deltävlingar. Men även Vansbrosimmet frestade på eftersom i de andra loppen kan man ju stanna och vila, men det går inte i Västerdalälven. Självklart är jag MoDo-it när det gäller ishockey och älgjägare som så många andra här uppe. Döttrarna är utflugna så frugan och jag tillbringar en stor del av somrarna i vår husvagn som står uppställd på en camping strax utanför Örnsköldsvik vid en havsvik. Husvagnslivet är verkligen avkopplande, slutar Alf.