Nyheter

Certifierar för arkivbeständighet

2011-09-23

Intresset för att få papper certifierade enligt olika standarder för arkivbeständighet ökar, vilket resulterat i allt fler uppdrag för MoRe. Det är till exempel olika metoder för arkivpapper, där huvudkomponenten är bomull, och för dokumentpapper producerade av kemiska massor. Det gäller både hur papperets styrkeegenskaper förändras med tiden liksom hur ljushet och nyans påverkas av åldring. 

MoRe kan testa och certifiera papper för arkivbeständighet enligt alla efterfrågade metoder, eftersom vi har all utrustning för både de kemiska analyserna och pappersprovning inklusive åldringskammare. I åldringskammaren kan papperet snabbåldras under kontrollerade ljus-, temperatur- och fuktförhållanden för att se hur styrkeegenskaper liksom hur ljushet och nyans, det vill säga eftergulning, förändras.

- Skälet till att kunderna vänder sig till oss för dessa tester är att vi är oberoende och kan därför med trovärdighet certifiera deras papper, säger Maria Hännström, projektingenjör, hos MoRe Research.