Nyheter

Claes-Göran, analysutvecklare och GCMS-specialist

2011-12-20

Han har utvecklat en självgående analysator för natrium i återvinningen liksom en mätare för restperoxid, varit med om att ta fram syntetiska tobaksblad för ytterskiktet på cigarrer och är MoRes expert på masspektrometri. Claes-Göran Gidlund har hunnit med ett och annat sedan han började på MoDo FoU 1975.

- Under åren 1966 till 1969 jobbade jag som laborant på användningstekniska avdelningen (ATA) inom MoDo FoU och det var en rolig tid, berättar Claes-Göran Gidlund. Vi höll på med alla möjliga idéer för att hitta nya produkter för MoDos dåvarande verksamhet. Vi tog fram en metod för att göra syntetiska tobaksblad, vilka bl,a. bestod av mald tobak och ModoColl, och som skulle kunna användas som ytterskiktet i cigarrer. Det blev ingen produkt, men vi fick i alla fall röka mycket cigarr under en tid.

- När regalskeppet Wasa bärgades och skulle konserveras för att inte förstöras i det specialbyggda museet, var det ATA som löste problemet genom att impregnera skeppet med polyetylenglykol. Vi sysslade också med tryckimpregnering av trä liksom med att utveckla björk som slitbelag på skidor istället för hickory. Assar Rönnlund åkte Vasaloppet på ett par sådana skidor.

- Efter lumpen läste jag fyraårig teknisk linje med inriktning kemi, jobbade ett par på Astra innan jag 1975 återvände till MoDo FoU som ingenjör på Processtekniska avdelningen, fortsätter Claes-Göran. Jag fick vara ute en hel del i fabrikerna, vilket lärde mig mycket som jag haft nytta av under hela tiden på MoDo och MoRe. 

- För Domsjös återvinning tog jag fram en natriumanalysator som än idag används för kontinuerlig uppföljning av natriumhalten i återvinningssystemet. Den är självkalibrerande, kan göra upp till 60 analyser per minut och larmar om halten blir för hög. Idén med en natriumkänslig elektrod hämtade jag ifrån sjukhusteknik för analys av blod och urin. En annan teknik, som MoDo faktiskt tog världspatent på, var en mätare vi byggde för analys av restperoxid vid blekning. 

 - Sedan många år arbetar jag med analyser med hjälp av GasChromatography
MasSpektrometry,(GCMS), ett mycket användbart instrument när det gäller analys av organiska föreningar. Vi kan analysera alla typer av prover, oavsett om de är flytande eller fasta. Prover som är fasta hettas upp och så analyseras den gas som bildas. Allt som går att kromatografera kan analyseras och provväxlaren, som förbereder proven, klarar det mesta. 

- När jag får in nya typer av prover får man tänka till och ofta utveckla eller modifiera tidigare provmetoder för att kunna ta fram resultaten, säger Claes-Göran. Ett exempel av många är en metod för bestämning av hexanal i massa och papper som kan ge upphov till illalukt. För sådana bestämningar är vi nere på detektionsnivåer på miljarddelar. 

- På fritiden är det viktigt att få koppla av och jag gillar att fiska. De nitton senaste somrarna är vi några som varje år drar till Helagsfjällen för att fiska röding i en fantastisk miljö. Det är också viktigt att hålla sig i skaplig form, så jag försöker spela badminton regelbundet. Vi har fyra barn och tre barnbarn så där finns en del att sysselsätta sig med också, slutar Claes-Göran.