Nyheter

Här sitter forskning och utveckling i väggarna

2011-09-29

- När den presenterades för mig för elva år sedan tyckte jag att idén med ett särskilt forsknings- och utvecklingsbolag borde bära, berättar Carl Kempe, styrelseordförande i MoRe Research. Utvecklingen har visat att min känsla var rätt.

1999 slog MoDo och SCA ihop sina finpappersverksamheter till ett särskilt finpappersbolag Modo Paper. Avsikten var att Modo Paper skulle börsnoteras, och MoDo bytte t.o.m. namn till Holmen för att det inte skulle finnas två MoDo på börsen. På samma sätt som Aditya Birla i våras blev det bästa alternativet för Domsjös ägare att sälja, lade år 2000 Metsä Serla ett bud på Modo Paper, som ägarna Holmen och SCA inte kunde motstå. I den turbulensen var det oklart vad som skulle ske med MoDos FoU-verksamhet.

- För mig var den forsknings- och utvecklingsverksamhet som bedrevs av MoDo inte bara viktig utan också en del av företagets själ, säger Carl Kempe. FoU-byggnaden innehöll både avancerad utrustning och en stor kompetens. Det satt i väggarna hur en fabriksnära forskning och utveckling skulle bedrivas på ett effektivt sätt. 

- Ett forskningsföretag kan inte sättas upp från noll men här fanns alla förutsättningar för att starta ett fristående forsknings- och utvecklingsföretag, varför jag blev övertygad om att idén borde bära. 

- Jag såg flera skäl till att Kempestiftelserna skulle engagera sig som delägare till MoRe och att jag accepterade att bli styrelseordförande. Det var och är viktigt med en stor och oberoende ägare som Kempestiftelserna för att visa att MoRe är fristående och neutralt, vilket kunderna idag har förtroende för. Kempestiftelserna har en regional uppgift och genom att påverka utvecklingen i Örnsköldsvik bidrar vi till en positiv regional utveckling, vilket utvecklingen av bioraffinaderiklustret i Örnsköldsvik och regionen visar. 

- MoRe fick en flygande start och kunde snabbt etablera sig på marknaden som ett oberoende FoU-företag, fortsätter Carl Kempe. Genom att tidigt investera i ett unikt pilotkokeri fick MoRe en komplett serie pilotutrustningar för massa med rätt storleksförhållanden sinsemellan. När sedan M-real lade ner sitt Technology Center i Örnsköldsvik tog MoRe över personal och papperspiloterna, bland annat experimentpappersmaskinen. Därmed hade vi fått en obruten kedja av pilotutrustningar från flisning till bestruket papper. 

- Under de kommande fem åren är målet för MoRe att öka omsättningen med 50 %. Vi har en hög beläggning så det ser bra ut och vi kommer att anställa fler. Forskning och utveckling inom massaområdet är viktigt även framöver och ingen har en sådan pilotutrustning och erfarenhet som MoRe, så det är en nisch för oss. Vi arbetar även inom bioraffinaderiområdet och här har vi både kompetens och unika tekniska möjligheter, inte minst inom dissolving. 

- MoRe är idag mycket väl positionerat som en kompetent utvecklingspartner till både stora och små pappers- och massaföretag liksom till de företag som utvecklar sin verksamhet i riktning bioraffinaderi, slutar Carl Kempe.