Nyheter

Konrad, Mats och Ewa nygamla medarbetare

2011-09-19

Det går bra för MoRe Research och det har medfört att personalen utökats med Konrad Elmgren, Mats Westin och Ewa Sundberg. Konrad anställdes redan i mars som vikarie för Robert Selling under dennes ledighet men har nu fått en fast tjänst som Projektingenjör. Mats, som tidigare under flera år arbetat på MoRe, har anställts som laboratorieingenjör i pilotkokeriet. Ewa är en annan erfaren återvändare till MoRe och har även hon fått en tjänst som laboratorieingenjör.

- Det är glädjande att våra kunder känner en stark framtidstro och ett förtroende för MoRe, säger Stefan Svensson. Vi har sedan en längre tid haft en stor efterfrågan på våra tjänster och det gör att vi nu anställt dessa tre kompetenta medarbetare. I vår satsning på att ligga i framkant inom bland annat bioraffinaderi så kommer även ytterligare kompetens att anställas under hösten.