Nyheter

Kontroll på alla moment av massaprovningen

2011-03-18

Hos MoRe har kunderna möjligheten att få en bra kalibreringspunkt utanför det egna labbet för olika analysutrustningar och metoder. Genom att skicka massa till MoRe för massaprovning och jämföra resultaten med det egna labbets resultat får kunderna en god uppfattning om den egna metod- och instrumentspridningen. 

- I exempel 1 fås en jämförelse för alla moment i massaprovning, förklarar Maria Hännström. I exempel 2 maler och arkar kunden själv och vi provar massaarken så att kunden kan jämföra den egna provningen med vår standard. I det tredje exemplet kan kunden jämföra sin egen arkning och malning med MoRes standard. Det går också att jämföra specifika moment genom att låta oss utföra det moment som kunden vill titta närmare på.

- Generellt är det viktigt att det är erfaren och van personal som utför de jämförande momenten. Då undviks många fallgropar och resultaten blir pålitliga. 

- Om en kund har identifierat ett problem med sina mätningar (resultat) kan vi med den här metodiken på plats gå igenom deras mätprocedur. Förutom att göra jämförande provning kan vi därför också hjälpa till att lösa mätproblem hos kunder, avslutar Maria Hännström.

För mer information om MoRe Research möjligheter till jämförande provning, kontakta Maria Hännström, tel 0660-780 48, e-post maria.hannstrom@more.se.