Nyheter

Ny film – Från stock till sållad flis

2011-10-28

Nu finns filmen Från stock till flis där våra flisnings- och sållningspiloter demonstreras. Vid utvärdering av ett visst trädslag med avseende på kokning, blekning, malning och andra process-, men även produktegenskaper, är det viktigt att utgå från stock och inte från flis. Med flisprover finns alltid en osäkerhet om vedens ursprung och om det till hundra procent består av ett och samma trädslag. 

MoRe kan barka, flisa och sålla flis så att inga osäkerheter om råvarans sammansättning finns. Flishuggen ger riktig fabriksflis med samma slags mikrosprickor och annan mekanisk påverkan som uppstår vid industriell flisning. 

Flisen kan sållas för att få en homogen flisråvara, det vill säga utan spån och överstora flisbitar, innan den processas vidare i vårt pilotkokeri och efterföljande processteg.

Se filmen från stock till sållad flis  
Se även filmen om vårt pilotkokeri

För mer information kontakta: Torbjörn Sjölund tel. 0660-758 21 eller torbjorn.sjolund@more.se.