Nyheter

Nytt explosionsklassat laboratorium klart

2011-06-21

Med ett nytt och brand- och explosionsklassat laboratorium (ATEX) öppnas nya möjligheter för avancerade pilotförsök. Här kan exempelvis försök med avancerade piloter inom bioraffinaderiområdet göras.

Laboratoriet är byggt så att det finns permanenta utsug vid golv och tak. Detta för att hantera såväl lätta som tunga gaser. Dessutom finns punktutsug som vid behov kan placeras på kritiska ställen. En säkerhetslucka öppnas automatiskt redan vid 0,2 bars övertryck. Avloppssystemet kan stängas så att rummet blir helt gastätt vid försök som kräver det. 

- Exempel på försök som kommer att göras är olika extraktioner och processimuleringar där explosiva gaser eller vätskor bildas, berättar Torbjörn Sjölund, projektledare för uppförandet av ATEX-laboratoriet. I labbet kommer inga fasta pilotutrustningar att placeras utan de tas in och ut allt efter behov och de försök som ska göras. På så vis kan vi på ett flexibelt och arbetsmiljömässigt korrekt sätt använda labbet för ett brett spektrum av försök. 

- Med det nya explosionsklassade labbet tar vi ett viktigt steg i vår utveckling att kunna erbjuda kunderna allt fler avancerade, bioraffinaderirelaterade experiment och försök, betonar Stefan Svensson. Här öppnas många möjligheter för oss att hjälpa kunderna att utveckla nya produkter och processer.

För mer information, kontakta Torbjörn Sjölund, 
Tel. 0660-75821, mobil 070-6585821 eller e-post: torbjorn.sjolund@more.se