Nyheter

Omslag och förpackningar måste hålla tätt

2011-12-15

Många produkter är fuktkänsliga och då måste omslaget eller förpackningen hålla tätt mot fukt. Här är MoRes metod för att mäta penetrationen av vattenånga genom en belagd pappers- eller kartongyta viktigt vid både test av nya omslag eller förpackningar liksom i samband med reklamationer. 

Produkter kan lagras i utrymmen med både hög och låg relativ luftfuktighet, men får inte påverkas av den omgivande luftfuktigheten. Exempel på produkter som är känsliga för fukt är papper och vissa livsmedel exempelvis socker. Därför är kvaliteten på det belagda omslagspapperet eller förpackningen viktig, inte bara för att klara den fysiska hanteringen, utan också för att skydda papperet mot inträngning av fukt. Beläggningen kan exempelvis vara plast eller vax.

- Vi får in prover när kunder vill utvärdera nya typer av förpackningar och omslag, följa upp sina nuvarande leverantörers kvalitet eller i samband med reklamationer, säger Lisettie Gidlund. Det senare kan till exempel vara att körbarheten hos ett papper försämrats när det tagit upp fukt som trängt igenom omslaget. Genom att testa omslagspapperets vattenångpenetration, det s.k. VÅP-talet, ser vi om omslaget varit bra eller dåligt.

Eftersom penetration av vattenånga oftast är fråga om långa tidsförlopp så görs testerna under flera dagar. En pappersrondell på en dm2 sätts fast med vax i en metallbehållare med ett lager kalciumklorid i botten. Behållaren vägs och placeras i ett rum med en standardfuktighet och -temperatur. Kalciumkloriden tar sedan upp all fukt som tränger igenom varvid behållarens vikt ökar.

- Jag väger proverna flera gånger om dagen och följer viktökningen tills den planar ut och därefter väger jag ytterligare ett par dagar. Ju högre VÅP-tal desto mer fukt har trängt igenom omslaget. Ett bra värde på VÅP-talet ska vara under 10 g/m2 och dygn, slutar Lisettie.

För mer information, kontakta
Lisettie Gidlund, tel 0660-750 56, e-post lisettie.gidlund@more.se