Nyheter

På stol nummer 2

2011-09-29

Stefan Svensson har intagit stol nummer 2 av aderton i Framtidsakademien, SPCI:s motsvarighet till den Svenska Akademien. Medlemmarna är representanter för ett tvärsnitt av den svenska skogsindustrin och syftet är att dryfta olika framtidsfrågor. 

- Vi har varje gång ett tema som vi diskuterar omkring, berättar Stefan. Nu senast var det "det papperslösa samhället och vad gör vi istället". Det är ett faktum att alla papperskvaliteter utom förpackningsmaterial och mjukpapper tappar i volym. Nedgången är olika för olika kvaliteter, men trenden är klar och kommer inte att ändras. Som industri måste vi därför ställa oss frågan vad vi gör istället.

- Som jag ser det måste vi vara på bettet och utnyttja de fördelar som vår fiber har och inte bara stirra på de traditionella applikationerna. Med hjälp av funktionella kemikalier kan vi få ut mer av den fiber vi använder i traditionella produkter samtidigt som vi kan tillverka helt andra produkter av övrigt fibermaterial.

- Jag tycker att det är viktigt med nätverk av den här typen som lyfter upp framtidsfrågorna. Vi fungerar också som en expertpanel och besvarar olika frågor i Svensk Papperstidning. Andra forum för deltagarna är också att finnas med i olika diskussionstillfällen och debatter, såväl inom som utom vår industri, slutar Stefan.