Nyheter

Pilotfilmer på hemsidan

2011-01-31

I pilotkokeriet finns nästan obegränsade möjligheter för projekt inom såväl massakokning som bioraffinaderistudier. Simulering av sulfit- och sulfatkokning kan utföras och resultaten kan överföras direkt till kundernas processer.

I experimentpappersmaskinen kan försök utföras med t.ex. fibersammansättning, malgrad, ytvikt och tillsatskemikalier, som färg, lim och retentionsmedel. En vanlig användning är när pappersbruk eller kemikalieleverantörer vill göra screeningtester för att hitta rätt parametrar för fabriksförsök. Kemikalierna kan doseras i samma position som i en stor maskin.

- Våra piloter är en stor tillgång för oss och våra kunder, säger François Lambert, avdelningschef för Processteknik. I dem kan vi genomföra fabriksnära försök i liten skala, vilket dels sparar pengar och dels ger resultat som kan tillämpas i fullstor fabriksskala. 

Se kokerifilm

Se XPM-film