Nyheter

Problem med fläckar och avsättningar?

2011-03-15

Genom en kombination av olika analystekniker och erfaren personal kan avsättningar och fläckar inte bara studeras, utan deras orsaker också hittas. Det är viktigt, inte bara vid reklamationshantering utan också vid produktionsstörningar.

Avsättningar i såväl massa- som pappersprocesserna leder ofta till produktionsproblem av olika slag. Ibland stannar inte problemen i den egna processen utan följer med massan, papperet eller kartongen till kunderna. Många, för att inte säga alla, produktions- och kundtekniker har erfarenhet av problem orsakade av fläckar eller avsättningar.

Ofta, men långt ifrån alltid, räcker blotta ögat och processerfarenheten för att hitta orsaken till bekymren. Men när detta inte räcker till, har MoRe Research utrustning, metoder och erfaren personal för att hjälpa till att lösa problemet. 

- Ibland räcker det med en studie av en fläck eller avsättning med teknikerna ljusmikroskopi eller SEM, säger Per Lindgren, chef för Analysteknik vid MoRe Research. Under åren har vi samlat på oss erfarenheter från en mängd fläck- och avsättningsanalyser och med den erfarenheten kan vi bestämma vad fläcken eller avsättningen består av. Många gånger kompletteras mikroskopanalyserna med FT-IR eller annan teknik för att bestämma fläckens eller avsättningens kemiska sammansättning. 

- Med den samlade informationen från våra analyser är det sedan oftast enkelt för kunden att i sin egen process hitta den faktiska källan till sina avsättnings- eller fläckproblem. Den här typen av analysstöd till problemlösning är mycket eftertraktad. Fläckar är fysiskt små men kan orsaka mycket stora kostnader, både i bruket och hos slutkunden. Att snabbt hitta orsakerna är därför ytterst viktigt, slutar Per.

För mer information, kontakta gärna Per Lindgren, tfn 0660-75024.