Nyheter

Processums pilotpark för bioraffinaderi nu invigd

2011-12-15

Den första i en rad av tolv pilotutrustningar som beslutats av Processum Biorefinery Initiative invigdes den 1 december av Västernorrlands landshövding Bo Källstrand. Det gäller en bioreaktor, som placerats hos MoRe, och i vilken studier i pilotskala av jäsningsprocesser ska utföras.  

- Syftet med att vi bygger upp en park av olika pilotutrustningar är att driva på och ge bättre förutsättningar för den utveckling som nu pågår inom bioraffinaderiområdet i regionen, sade Clas Engström, VD Processum Biorefinery Initiative, i sitt invigningsanförande. Det är resultatet av ett tätt samarbete inom triple helix, dvs med aktörer inom akademi, industri och samhälle. Invigningen av pilotparken och bioreaktorn, den första i raden av kommande pilotutrustningar, är för oss en milstolpe. 

Den första piloten av tolv som nu står klar att använda är en reaktor för odling av biomaterial och den är placerad hos MoRe Research. I reaktorn kan både enzymatiska nedbrytningar och fermenteringsförsök i temperaturer mellan 15 och 80oC och volymer mellan 10 och 50 liter material utföras

Landshövding Bo Källstrand berörde i sitt invigningstal det faktum att bioreaktorn och de kommande piloterna kommer att vara viktiga för både den regionala utvecklingen inom bioraffinaderiområdet liksom nationellt och i förlängningen internationellt. Med anledning av att Bo Källstrand förrättade invigningen, och Länsstyrelsens viktiga roll i arbetet för pilotparken, döptes samtidigt bioreaktorn till BioBo. 

Istället för sedvanlig klippning av blågult band sattes ett T samman, symboliserande triple helix, av tre rörben representerande företag, akademi och samhälle. 

- Vi är givetvis glada att få vara värd för denna avancerade bioreaktor, liksom för ett antal kommande piloter inom bioraffinaderiområdet, säger Stefan Svensson. Det är viktigt att vi i vår industri utvecklar nya produkter ur det som hittills betraktas som i bästa fall energiråvara och i sämsta fall bara som avfall. Därför är Processums satsning på piloter för bioraffinaderiområdet helt rätt.  
De tolv pilotutrustningarna av olika typ, ägda av Processum Biorefinery Initiative, och med inriktning mot bioraffinaderiområdet tas successivt i drift under 2011 och 2012. Hela projektet är ett samarbete mellan Processum, företag i regionen, Umeå universitet, Bio4Energy och SLU. Satsningen finansieras av EU:s regionala strukturfond, Vinnova, Länsstyrelsen Västernorrland, Örnsköldsviks och Umeå kommuner samt Kempestiftelserna. 

Länkar
Processum: http://bioraffinaderi.se/ 
Bioreaktorn: http://bioraffinaderi.se/main.php/projects/portalproject/news/111129-1/?cmd=display&public=true
Bio4Energy
: http://bio4energy.se/

Foto Anna Ström