Nyheter

SLU:s jägmästarstudenter gör papper hos MoRe, nu på Youtube

2011-11-18

I höstas fick 24 av SLU:s blivande jägmästare tillverka eget papper från varsitt vedsortiment.  De fick under fyra dagar följa hela kedjan från ved till papper i pilotskala. Den femte dagen gjordes ett studiebesök i bioraffinaderiet Domsjö Fabriker. Aktiviteterna filmades och nu ligger filmen från besöket på Youtube.

Se filmen om veckan hos MoRe

De fyra dagarna omfattade barkning, flisning, sållning, kokning, tvättning, silning, massaegenskaper och provning, malning, papperstillverkning på vår experimentpappersmaskin samt provning av olika pappersegenskaper. Eftersom MoRe har en komplett kedja av pilotmaskiner, från hugg till pappersmaskin, fick deltagarna pröva på alla steg för papperstillverkning.