Nyheter

Stor satsning på flexibla pilotanläggningar

2011-06-21

Styrelsen för Processum Biorefinery Initiative har tagit beslut om en satsning på tio pilotanläggningar för 8 miljoner kronor. Några av dessa piloter kommer att placeras i MoRe Research lokaler.

- Vi är nu i en mycket intressant period, där vi behöver gå upp från laboratorie- till bänkskala i ett antal bioraffinaderiprocesser, kommenterar Clas Engström, VD vid Processum.

- Slutmålet är förstås att kunna kommersialisera nya produkter, men för 
att nå dit utan att äventyra stora kostnader, är pilotanläggningar mycket viktiga för industrin och innovationsarbetet, säger Clas Engström.

Processums piloter är designade för en bred användning med öppna strukturer där olika material och kemikalier kan testas och en palett av kemikalier och produkter tas fram.

- Flexibiliteten är helt central för oss. Vi kommer att ha stora möjligheter att testa olika typer av reaktioner, vilket gör piloterna användbara för företag även utanför vårt företagskluster, fortsätter Clas Engström.

Hos MoRe kommer bland annat en reaktor för experiment med lösningsmedelsbaserade processer att placeras liksom en spinnpilot för att göra tråd av cellulosafiber. 

Processums investeringsbeslut omfattar även 
▪ Pilotbioreaktor för odling av biologiska material, bland annat odling av bakterier och jäst på restströmmar från industrin.
▪ Algpilot för odling av alger i nordligt klimat för att producera biomassa och binda koldioxid från rökgaser.
▪ Tre enhetsoperationspiloter: kvarn för malning av olika material, dekantercentrifug för avvattning av bl a slam samt en extraktionsmodul för urskiljning av olika vätskor. 
▪ Torkpilot för precisionsstyrd reducering av fukthalten hos biomassa, som bl a möjliggör förädling av olika typer av slam.

- Processums investeringar kommer att vara viktiga och ge många nya möjligheter till utveckling inom bioraffinaderiområdet, säger Stefan Svensson.

Två pilotanläggningar planeras starta redan efter sommaren 2011, medan resten byggs upp under hösten 2011 och våren 2012