Nyheter

Tack alla ni som besökte oss på SPCI-mässan

2011-05-27

MoRe satsade på två områden som lyftes fram i sin monter på SPCI 2011; Hela vägen® och bioraffinaderi. Trots att antalet besökare minskade på SPCI-mässan, märktes det inte i MoRes monter. Tvärtom, var det många som ville diskutera inte minst möjligheter inom bioraffinaderiområdet.

- Först och främst vill jag tacka alla, både gamla och nya bekanta, för att ni besökte vår monter, säger Stefan Svensson, VD MoRe Research. Ett viktigt skäl för oss att delta på mässan var just att få möjlighet att träffa gamla och nya kunder under avspända former. För oss var det också speciellt att delta eftersom vi fyller tio år i år som ett fristående och neutralt forsknings- och utvecklingsföretag.

- Utifrån våra diskussioner med besökarna märkte vi ett stort intresse av de tjänster vi kan erbjuda, både inom den traditionella värdekedjan, men i hög grad även inom bioraffinaderi och inte minst då dissolvingområdet. Här har vi redan mycket att erbjuda och med de planer vi har kommer vi att bli en ännu starkare resurs för stöd till våra kunders bioraffinaderiprojekt, slutar Stefan Svensson.