Nyheter

Tio år med MoRe

2011-05-02

MoRe Research har rötterna i det gamla MoDos FoU-verksamhet. Tio år har gått sedan trossarna kapades och MoRe blev ett fristående och neutralt forsknings- och utvecklingsbolag för skogsindustri, bioraffinaderi och kemisk industri. Stefan Svensson, VD sedan 5 år, blickar bakåt och framåt.

- Med basen i den erfarna personalen och den unika kedjan av pilotmaskiner, understödd av en kvalificerad analysavdelning, har vi under dessa år utvecklat viktiga koncept som Hela vägen® och Processakuten® . 

Hela vägen® är ett förhållningssätt till uppdragen där vi verkar för att hela värdekedjan måste beaktas i optimerings- och utvecklingsarbetet för att ge maximal och önskad effekt. I detta arbete är kombinationen av studier i pilotskala och kontrollerade fabriksförsök centralt och detta arbetssätt borgar för hög kostnadseffektivitet i utvecklingsarbetet. Processakuten® är precis som det låter, vi rycker ut och löser akuta processproblem tillsammans med kundens personal.

- Under MoRes 10-åriga historia har efterfrågan på bioraffinaderirelaterad verksamhet stadigt ökat och här bygger vi vidare på den fina tradition som MoDo lade grunden till redan för 70 år sedan. Fast då visste man inte att det skulle komma att kallas bioraffinering. MoRe har piloter där både dissolvingmassor och viskoslösning kan tillverkas och efterfrågan på denna typ av verksamhet är mycket stor.

- Men, och det vill jag betona, det är viktigt att inte glömma den traditionella värdekedjan från ved till massa och papper/kartong. Den kommer att vara mycket viktig länge än och för många bruk kommer det ekonomiska kosttillskottet från bioraffinering att löpa parallellt med den traditionella verksamheten    

- Vår starka Skandinaviska långfiber är nödvändig i många pappers- och kartongprodukter. Framtiden är inte bara billig kortfiber från södra halvklotet, utan vi måste också vidareförädla långfibermassan.

- När jag tittar framåt så ser jag att MoRe växer i takt med både omställning och utveckling av den traditionella skogsindustrin och med utvecklingen inom bioraffinaderiområdet, där vi har ett starkt kluster i Örnsköldsvik-Umeå regionen. Vi ser oss själva som en "verktygslåda med tillhörande snickare" för kunderna där de plockar bland våra verktyg för att både utveckla sin egen verksamhet och lösa problem som dyker upp. MoRe har de rätta verktygen och vi har dem i händerna på våra medarbetare som vet hur verkligheten ser ut i kundernas fabriker och processer.

- Arga snickare? Nej snarare målmedvetna snickare som vet värdet av kvalitet och leveranstid, avslutar Stefan Svensson.