Nyheter

Vida Paper och MoRe i lyckat samarbete

2011-03-18

När Vida Paper Lessebo skulle följa upp sin fiberlinje och utveckla blekprocessen kontaktades MoRe Research som extern partner. I maj 2010 gjordes först en inledande studie av fiberlinjen som underlag för en investering med syfte att höja ljusheten på massan. När investeringen gjorts och tagits i drift gjorde MoRe en ny studie vilken bekräftade att målen med den gjorda investeringen infriats.

- För vissa av våra papper behövde vi höja ljusheten och därför behövde vi investera i vårt blekeri, berättar Kjell Andersson, utvecklingsansvarig vid Vida Paper Lessebo. Eftersom vi är ett integrerat bruk med egen massatillverkning kan vi anpassa massaprocessen till de krav som våra papperskunder ställer. Genom att kombinera vårt kunnande om vår process med MoRes kompetens om fiberlinjer nådde vi bra resultat. 

- Som enskilt bruk finns det ingen anledning att ha en bemanning för att lösa alla tänkbara utvecklingsfrågor, utan när vi behöver specialisthjälp är vårt samarbete med MoRe perfekt. Den uppföljning som MoRe gjorde av fiberlinjen efter igångkörningen bekräftade att vår investering lyckades och att vi uppnådde de mål vi satt upp. 

- Genom vår Hela vägen-metodik kunde vi ge förslag på processförbättringar av massaprocessen, speciellt med tanke på blekningen, säger Lars Sundvall, projektledare vid MoRe Research. Vi lever i högsta grad tillsammans med våra kunder i deras praktiska verksamhet. De kan sina processer bäst och vi blir lite av deras verktygslåda där verktygen används efter behov. 


Fakta Vida Paper Lessebo
1693 erhålls tillstånd att anlägga en papperskvarn i Lessebo och bruket är därmed det nästa äldsta pappersbruk som ännu är i drift i Sverige. 
1836 installeras den första pappersmaskinen.
Sedan 2006 ingår Lessebo pappersbruk VIDA koncernen. 
Vida Paper Lessebo producerar obestrukna vita och färgade papper. Välkända varumärken är premiumpapperen Scandia 2000, Lessebo Design och Linné samt de färgade kvaliteterna Kaskad och Colorit.