Nyheter

2012

2012-12-18 Lokala optiska variationer i papper, en licentiatavhandling
2012-12-18 MoRe kan erbjuda IP-relaterade konsulttjänster
2012-12-18 Spinnpiloten i drift
2012-12-17 Praktik gav jobb i kokeriet hos MoRe
2012-12-17 MoRe hjälper kunderna ha koll på vedråvaran
2012-11-08 Halm, bambu och gräs kan gå Hela Vägen®
2012-11-06 Robert, analysspecialist som blev avdelningschef
2012-11-05 Certifiering av operatörer och laboratoriepersonal
2012-10-23 Internationell cellulosakonferens i Örnsköldsvik
2012-09-26 Blivande jägmästare hos MoRe
2012-09-12 Vi kan koka både extremt och traditionellt
2012-09-12 MoRe blev mer för Vida Paper
2012-09-11 EUs Timber Regulation ökar intresset för fiberanalyser
2012-09-11 KTH-teknologer besökte MoRe
2012-09-05 MoRe Research, en neutral part för garantikörningar
2012-08-31 Paper Province besökte Processum och MoRe
2012-08-28 MoRe förstärker inom viskos
2012-06-26 Oljeindex, en metod att spåra problem med mineralolja
2012-06-26 Bättre retention och formation samtidigt gav doktorshatt
2012-06-21 Erfarenhet och samarbete vid problemlösning
2012-06-20 Cirkeln är sluten för Pia
2012-06-20 Doktorand med inriktning sulfitkokning hos MoRe
2012-05-31 Banbrytande doktorandarbete rörande dissolvingcellulosa
2012-05-09 Sveriges flexiblaste pappersmaskin
2012-05-09 MoRe och P&L i utbildningssamarbete
2012-05-08 Uppdaterade analyslistor
2012-05-08 Frekvensanalys ett redskap för att hitta felkällor
2012-04-27 Ny metod för analys av antrakinon i antrakinonprodukter och dispersioner
2012-04-16 Dynamic Drainage Analyzer byggs och servas av MoRe
2012-04-11 I Formetten kan fiberanisotropin varieras
2012-03-14 Staffan, vår specialist i återvinningsprojekt
2012-02-23 Christina gillar analyser som kräver extra tankemöda
2012-02-21 MoRe deltog i Uniaden
2012-02-17 Projekt massaindex inom SCOPE
2012-02-10 Lars Sundvall ställföreträdande chef Processteknik
2012-02-06 Flexibel viskospilot för bioraffinering
2012-02-01 Ny laboratorieingenjör till MoRe
2012-01-11 En erfaren medarbetare återvänder som processkonsult