Nyheter

Certifiering av operatörer och laboratoriepersonal

2012-11-05

Utbildningsföretaget P&L Nordic samarbetar med MoRe när det gäller certifieringsutbildningar av processoperatörer och laboratoriepersonal. MoRe ansvarar för de kemirelaterade delarna i dessa utbildningar.

P&L Nordics certifieringsutbildningar för processoperatörer omfattar tre till fyra etapper om vardera tre till fem dagar under ett år. MoRe finns med på två av dessa etapper och ansvarar för utbildningen beträffande kemi- och processdelarna av kokeri och blekning. Vid certifieringsutbildningen av pappersmaskinförare svarar MoRe för mälderi- och pressdelarna. Utbildningar förläggs oftast på bruksnära orter eftersom studiebesök på fabriker är ett stående inslag i varje etapp. 

MoRe är också involverade i certifieringsutbildning av personal för vattenrening och laboratoriepersonal. Den senare utbildningen är förlagd till MoRes lokaler för att ha tillgång till relevant analysutrustning för att kunna varava teoripass med praktiska inslag.

- Att få delta som föreläsare i dessa utbildningar är alltid intressant och lärorikt, säger Magnus Edblad, som bland annat föreläser om presspartiet och dess funktion. Att få utbyta erfarenheter med brukspersonalen som går certifieringsutbildningarna passar vårt fabriksnära koncept mycket bra. Det ger oss erfarenheter och förståelse för kundernas problem, samtidigt som vi kan dela med oss av våra kunskaper.

- Förutom dessa utbildningar deltar också MoRe vid kundspecifika certifieringsutbildningar som P&L Nordic anordnar. Fördelen med denna typ av utbildningar är att vi då kan gå ner i detalj och anpassa utbildningen till kundernas processer. 

- Vi tycker det är viktigt att utbildningarna inte blir alltför akademiska utan igenkänningsfaktorn måste vara hög hos operatörerna då de måste kunna se nyttan av det de lär sig säger Stefan Pettersson, ansvarig för certifieringsutbildningarna på P&L Nordic.