Nyheter

Cirkeln är sluten för Pia

2012-06-20

Pia Renström har anställts som laboratorieingenjör vid MoRes avdelning för Processteknik. Hon ansvarar bland annat för körningar i MoRes dynamiska arkformare, Formetten. Pia sommarjobbade på 80-talet på MoDo FoU, har sedan haft olika arbetsuppgifter i Husums pappersbruk och cirkeln sluts nu i och med att hon återbördats till ursprunget.

- Det var egentligen under mina tre somrar på MoDo FoU som intresset för teknik och processer väcktes och fick mig in på den tekniska banan, berättar Pia. Efter att ha läst processteknik fick jag jobb på Husums centrallab där jag gjorde alla typer av analyser, såväl miljö-, som massa- och pappersanalyser. I Husums pappersbruk arbetade jag sedan som skiftlaborant, provare av kontorspapper liksom som torkare på PM 8. 

-Jag kom med i referensgruppen för den nya bestrykaren där jag sedan arbetade dels på bestrykaren och dels vid skarvrullaren och kalandern. Det sista jobbet jag hade i Husum var i Imerys fabrik för tillverkning av fyllmedlet PCC.

- Efter 17 år i Husum studerade jag tre år vid Umeå universitet till högskoleingenjör med inriktning geografiska informationssystem och arbetade sedan två år på länsstyrelsen i Härnösand innan suget till industrin blev för starkt. Efter ett tag som operatör vid EPABs (Etanolpilot i Sverige AB) etanolpilot har jag, i och med anställningen på MoRe, slutit cirkeln. Jag vet att jag trivs här, för jobbar man med forskning och utveckling är det alltid intressant och omväxlande.

- För MoRe är det perfekt att få en medarbetare med denna gedigna fabrikserfarenhet, betonar Stefan Svensson. En av våra starka sidor är just att vår personal är van vid fabriksnära frågeställningar och anställningen av Pia förstärker denna profil ytterligare.