Nyheter

En erfaren medarbetare återvänder som processkonsult

2012-01-11

Elly Westberg har från den 1 januari anställts som processkonsult vid MoRes avdelning Processteknik. De huvudsakliga arbetsuppgifterna ligger inom papperskemi samt mikrobiologi och bioteknik. 

Elly har drygt 20 års erfarenhet från olika arbetsuppgifter inom MoDo FoU och M-real Technology Centre. Efter att i tio år ha arbetat på Kemisk analys fortsatte hon till Processkemi för att arbeta med olika miljö-, massa- och pappersbruksfrågor. En stor del av tiden tillbringades ute i olika bruk för att bl.a. göra blekerikarteringar, lösa fällnings- och slemproblem samt förbättra jäsning av etanol. 

Genom åren har Elly också arbetat med papperskemi, tester av kemikalier i pilotmaskiner, mikrobiologi i samband med papperstillverkning samt frågor relaterade till papper och kartong i kontakt med livsmedel.

Efter några år som bland annat projektledare för KomTek-spåret (kommunens entreprenörs- och teknikkvällsskola i Örnsköldsvik) i projektet "Grön kemi bortom oljan" är nu Elly tillbaka i skogsindustrin.

- Jag trivdes väldigt bra med att vara i fabriker och att ha den kontakten och därför känns det roligt att komma tillbaka till den miljön igen, säger Elly. Min styrka som processkonsult är min breda erfarenhet av fabriksnära utveckling och problemlösning inom skogsindustrin. I mitt arbete i olika fabriker under åren har jag också haft mycket kontakt med olika kemikalieleverantörer. 

- Vi är självklart mycket glada över att ha kunnat knyta Elly till oss, säger Stefan Svensson. Med sin breda kompetens och stora kunskap och förståelse för hur verksamheten i fabrikerna fungerar kommer hon att vara en bra resurs för våra kunder, såväl inom pappers- och massasidan som inom det växande bioraffinaderiområdet.