Nyheter

Erfarenhet och samarbete vid problemlösning

2012-06-21

Birgitta Lundgren, Marie Tjärnström och Leif Kassman har sammanlagt 94 års erfarenhet av att lösa produkt- och processproblem med hjälp av ljusmikroskop, svepelektronmikroskop och FT-IR. Problemen kan vara allt ifrån avsättningar och beläggningar till fläckar och främmande föremål i papper och massa liksom problem med slutprodukten.

- När vi får in reklamationer är det som att lägga pussel för att hitta orsaken till problemet, berättar Marie Tjärnström. Även om en stor del av vår tid är att lösa olika problem åt våra kunder, så händer det också att kunder gör tekniska konkurrentstudier vilka också omfattar analyser av konkurrenternas kvaliteter. Dessutom kopplas vi in i utvecklingsprojekt för att hjälpa till vid utvärdering.  

Birgitta är specialiserad på analyser med hjälp av ljusmikroskop (LM), Marie gör analyser med hjälp av SEM/EDX-systemet och Leif analyserar prover i fast, flytande eller gasform med hjälp av FT-IR-instrumentet.

- Våra olika analystekniker kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Leif. Ljusmikroskopet tar bland annat de organiska delarna som mikrobiologiskt material, fiberidentifiering m m. I FT-IR ser jag vilka föreningar som kan finnas i ett prov medan en röntgenanalys i SEM visar de grundämnen som finns. Genom att kombinera dessa metoder kan vi bestämma vilka ämnen som finns i provet. 

- Ofta använder vi alla tre metoderna för att hitta orsaken till problemen men ibland bara två, som verifierar varandra, eller en av dem, berättar Birgitta. Det bästa, och för kunden de lägsta kostnaderna, är när vi kan ta analyserna stegvis och börja med analys i ljusmikroskopet. Det ger en överblick över problemet i låg förstoring och påverkar inte provet i detta skede. Sedan går vi vidare med den eller de tekniker som lämpar sig bäst för att lösa problemet. LM ger färgbilder, vilket de andra teknikerna inte gör. I akuta fall kan vi naturligtvis köra alla tre teknikerna parallellt.

- Även om vi i extremfall kan dela på en prick så är det bästa att få tillräckliga provmängder, betonar Marie. Kunden behöver inte specificera analysmetod utan det är viktigare att vi får en så omfattande problembeskrivning som möjligt. Då kan vi välja de analystekniker som passar bäst för att snabbt hitta en lösning. Passar inte de metoder vi tre använder står ju hela MoRes analysresurser till förfogande.

- Vi har jobbat ihop länge, vilket är en stor fördel, säger Leif. Vi pratar löpande med varandra och stämmer av de olika analysresultaten för proverna. När vi jobbat så länge som vi har så blir vi som levande bibliotek. Det är till stor hjälp när det gäller att hitta orsaken, eller kombinationen av olika faktorer som orsakat det aktuella problemet. Erfarenhet och samarbete är nödvändigt för att lösa kundernas problem.